fbpx

realizētie projekti

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE PĻAVU GOLFA LAUKUMA “KALNOZOLI” KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN ATTĪSTĪBAI Nr.18-05-AL23-A019.2104-000012

Projekts “TEHNISKĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE PĻAVU GOLFA LAUKUMA “KALNOZOLI” KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN ATTĪSTĪBAI”,  Nr.18-05-AL23-A019.2104-000012, iesniegts un apstiprināts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projekta mērķis:
Nepieciešamās tehnikas, jauna inventāra un materiālu iegāde pļavu golfa laukuma uzturēšanai, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai un vides uzlabošanai spēlētājiem un viņu ģimenēm.
Projekta kopējais finansējums- EUR 18773,88, no kuriem EUR 13141,72  ir publiskais finansējums, EUR 5632,16 AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” līdzfinansējums.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

pļavu golfam -jā!

Projekts sagatavots  un iesniegts Madonas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju 2018.gada projektu konkursā.
Projekts mērķis - popularizēt pļavu golfu bērnu un jauniešu vidū, kā pieejamu, veselīgu, aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Projekta tiešā mērķa grupa
ir Madonas novada bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem (skaits Madonas novadā - 1354) un jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem (skaits Madonas novadā - 3077).
Projekta kopējas izmaksas - EUR 1547.22, no kuriem Madonas novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums EUR 1297.22, pašfinansējums EUR 250.00.

KONTAKTI

  • Adrese: "Kalnozoli", Bērzaunes pagasts, Madonas novads,
    LV-4853
  • Telefons: +371 29189120; +371 22441173; +371 29460341
  • E-pasts: pglkalnozoli@gmail.com
  • Darba laiks: pēc pieteikuma!