REKVIZĪTI

 • Biedrība “Pļavu golfa laukums “Kalnozoli””
  Reģ.Nr.40008220149
  Adrese: “Kalnozoli“, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853
  Banka: AS SEB banka
  Konts: LV93UNLA0055000599922

 • Telefons: +371 29189120; +371 22441173; +371 29460341
 • E-pasts: pglkalnozoli@gmail.com
 • Darba laiks: pēc pieteikuma!
Scroll to Top