fbpx

Par mums

kas mēs esam?

Pļavu golfa laukums atrodas Madonas novadā, Bērzaunes pagastā, gleznainu, kalnainu pļavu un zaļojošu mežu ieskautā vietā “Kalnozoli”, blakus viesu mājai „Šubrakkrasti”, kas ir 26 km attālumā no Madonas, 148 km attālumā no Rīgas un 150 km attālumā no Daugavpils. Laukuma izveide sākta 2014.gada aprīlī un tas tapis galvenokārt pateicoties sadarbībai ar īpašuma „Kalnozoli” un viesu mājas „Šubrakkrasti” īpašniekiem, kā arī Madonas novada pašvaldības atbalstam, piešķirtajam līdzfinansējumam Madonas novada pašvaldības biznesa ideju konkursā “Madona var vēl labāk”.

Plavu golfa laukums Kalnozoli

Pļavu golfa laukums

Pļavu golfa laukums izveidots aptuveni 7-8 ha plašā pļavā. Laukums ietver ūdens šķēršļus un bērzu birzes, kas kopā ar reljefainajām pļavām golfa spēli padara krietni aizraujošāku un interesantāku. Laukumu no 2018.gada apsaimnieko Biedrība “Pļavu golfa laukums “Kalnozoli”. 

Spēlētājiem nodrošinām golfa inventāru.

Pļavu golfa laukums pieejams:

Paliekot viesu namā “Šubrakkrasti”, spēlēt gribētājiem 10% atlaide un arī otrādi, ja esi atbraucis uzspēlēt pļavu golfu, tad nakšņošanai 10% atlaide!

Atbalstītāji

ŠubrakkrastiARA Kalnozols

 

Projekts

Biedrības “Pļavu golfa laukums “Kalnozoli””

Projekts “TEHNISKĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE PĻAVU GOLFA LAUKUMA “KALNOZOLI” KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN ATTĪSTĪBAI”,  Nr.18-05-AL23-A019.2104-000012

Iesniegts un apstiprināts atklātajā projektu iesniegumu konkursā
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas
stiprināšanas iniciatīvas”

Projekta mērķis: Nepieciešamās tehnikas, jauna inventāra un materiālu iegāde pļavu golfa laukuma uzturēšanai, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai un vides uzlabošanai spēlētājiem un viņu ģimenēm.

Projekta kopējais finansējums- EUR 18773,88 (Astoņpadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit trīs euro, 88 centi), no kuriem EUR 13141,72 (Trīspadsmit tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro, 72 centi) ir publiskais finansējums, EUR 5632,16 (Pieci tūkstoši seši simti trīsdesmit divi euro, 16 centi)  AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” līdzfinansējums.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

KONTAKTI

SEKO MUMS