REALIZĒTIE PROJEKTI

Tehniskā aprīkojuma iegāde Pļavu golfa laukuma "Kalnozoli" uzturēšanas efektivizēšanai, sniegto pakalpojumu paplašināšanai un attīstībai Nr.22-05-AL23-A019.2106-000020

Projekts “Tehniskā aprīkojuma iegāde Pļavu golfa laukuma “Kalnozoli” uzturēšanas efektivizēšanai, sniegto pakalpojumu paplašināšanai un attīstībai”,  Nr.22-05-AL23-A019.2106-000020, iesniegts un apstiprināts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam
apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projekta mērķis:
Tehnikas un inventāra iegāde pļavu golfa laukuma efektīgākai, profesionālākai, ātrākai uzturēšanai, uzkopšanai, drošības nodrošināšanai un kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšanai ikvienam golfa laukuma apmeklētājam.
Projekta kopējais finansējums– EUR 33745,81, no kuriem EUR 23413,11  ir publiskais finansējums, EUR 10332,70 biedrības līdzfinansējums.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

JAUNIEŠU DIENNAKTS NOMETNE "ATSPĒRIENS"

Projekts sagatavots  un iesniegts Madonas novada pašvaldības organizētajā bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā 2021
Projekts mērķis – vasaras nometne 20 Madonas novada jauniešiem
Projekta kopējas izmaksas – EUR 5083,10, no kuriem Madonas novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums EUR 2000,00, pašfinansējums EUR 1083,10, dalības maksas EUR 2000,00

Pļavu golfs - pieejams, veselīgs, aizraujošs brīvā laika pavadīšanas veids ikvienam!

Projekts sagatavots  un iesniegts Madonas novada pašvaldības organizētajā projektu konkursā “Atbalsts  nevalstiskajām organizācijām 2021.gadā”

Projekts mērķis – popularizēt pļavu golfu kā pieejamu, veselīgu, aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju visu vecumu un dzimumu pārstāvjiem.
Projekta tiešā mērķa grupa ir Madonas novada iedzīvotāji – bērni, jaunieši, pieaugušie un seniori.
Netiešā mērķa grupa ir visas Latvijas iedzīvotāji, kas spēlē vai vēlās apgūt pļavu golfu.
Projekta kopējas izmaksas – EUR 1210.00, no kuriem Madonas novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums EUR 960.00, pašfinansējums EUR 250.00.

PĻAVU GOLFAM - JĀ!

Projekts sagatavots  un iesniegts Madonas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju 2018.gada projektu konkursā.
Projekts mērķis – popularizēt pļavu golfu bērnu un jauniešu vidū, kā pieejamu, veselīgu, aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Projekta tiešā mērķa grupa
ir Madonas novada bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem (skaits Madonas novadā – 1354) un jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem (skaits Madonas novadā – 3077).
Projekta kopējas izmaksas – EUR 1547.22, no kuriem Madonas novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums EUR 1297.22, pašfinansējums EUR 250.00.

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE PĻAVU GOLFA LAUKUMA “KALNOZOLI” KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN ATTĪSTĪBAI Nr.18-05-AL23-A019.2104-000012

Projekts “TEHNISKĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE PĻAVU GOLFA LAUKUMA “KALNOZOLI” KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN ATTĪSTĪBAI”,  Nr.18-05-AL23-A019.2104-000012, iesniegts un apstiprināts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projekta mērķis:
Nepieciešamās tehnikas, jauna inventāra un materiālu iegāde pļavu golfa laukuma uzturēšanai, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai un vides uzlabošanai spēlētājiem un viņu ģimenēm.
Projekta kopējais finansējums– EUR 18773,88, no kuriem EUR 13141,72  ir publiskais finansējums, EUR 5632,16 AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” līdzfinansējums.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

Tehniskā aprīkojuma iegāde Pļavu golfa laukuma "Kalnozoli" uzturēšanas efektivizēšanai, sniegto pakalpojumu paplašināšanai un attīstībai, Nr.22-05-AL23-A019.2106-000020

Projekts “Tehniskā aprīkojuma iegāde Pļavu golfa laukuma "Kalnozoli" uzturēšanas efektivizēšanai, sniegto pakalpojumu paplašināšanai un attīstībai”,  Nr.22-05-AL23-A019.2106-000020, iesniegts un apstiprināts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam
apakšpasākumā: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".
Projekta mērķis:
Tehnikas un inventāra iegāde pļavu golfa laukuma efektīgākai, profesionālākai, ātrākai uzturēšanai, uzkopšanai, drošības nodrošināšanai un kvalitatīvāka pakalpojuma sniegšanai ikvienam golfa laukuma apmeklētājam.
Projekta kopējais finansējums- EUR 33745,81, no kuriem EUR 23413,11  ir publiskais finansējums, EUR 10332,70 biedrības līdzfinansējums.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

JAUNIEŠU DIENNAKTS NOMETNE "ATSPĒRIENS"

Projekts sagatavots  un iesniegts Madonas novada pašvaldības organizētajā bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursā 2021
Projekts mērķis - vasaras nometne 20 Madonas novada jauniešiem
Projekta kopējas izmaksas - EUR 5083,10, no kuriem Madonas novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums EUR 2000,00, pašfinansējums EUR 1083,10, dalības maksas EUR 2000,00

Pļavu golfs - pieejams, veselīgs, aizraujošs brīvā laika pavadīšanas veids ikvienam!

Projekts sagatavots  un iesniegts Madonas novada pašvaldības organizētajā projektu konkursā “Atbalsts  nevalstiskajām organizācijām 2021.gadā”

Projekts mērķis - popularizēt pļavu golfu kā pieejamu, veselīgu, aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju visu vecumu un dzimumu pārstāvjiem.
Projekta tiešā mērķa grupa ir Madonas novada iedzīvotāji - bērni, jaunieši, pieaugušie un seniori.
Netiešā mērķa grupa ir visas Latvijas iedzīvotāji, kas spēlē vai vēlās apgūt pļavu golfu.
Projekta kopējas izmaksas - EUR 1210.00, no kuriem Madonas novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums EUR 960.00, pašfinansējums EUR 250.00.

PĻAVU GOLFAM -JĀ!

Projekts sagatavots  un iesniegts Madonas novada pašvaldības nevalstisko organizāciju 2018.gada projektu konkursā.
Projekts mērķis - popularizēt pļavu golfu bērnu un jauniešu vidū, kā pieejamu, veselīgu, aizraujošu brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Projekta tiešā mērķa grupa
ir Madonas novada bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem (skaits Madonas novadā - 1354) un jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem (skaits Madonas novadā - 3077).
Projekta kopējas izmaksas - EUR 1547.22, no kuriem Madonas novada pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums EUR 1297.22, pašfinansējums EUR 250.00.

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE PĻAVU GOLFA LAUKUMA “KALNOZOLI” KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN ATTĪSTĪBAI Nr.18-05-AL23-A019.2104-000012

Projekts “TEHNISKĀ APRĪKOJUMA IEGĀDE PĻAVU GOLFA LAUKUMA “KALNOZOLI” KVALITĀTES UZLABOŠANAI UN ATTĪSTĪBAI”,  Nr.18-05-AL23-A019.2104-000012, iesniegts un apstiprināts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākumā: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē: 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projekta mērķis:
Nepieciešamās tehnikas, jauna inventāra un materiālu iegāde pļavu golfa laukuma uzturēšanai, kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai un vides uzlabošanai spēlētājiem un viņu ģimenēm.
Projekta kopējais finansējums- EUR 18773,88, no kuriem EUR 13141,72  ir publiskais finansējums, EUR 5632,16 AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” līdzfinansējums.

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

Scroll to Top